Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), onderdeel van de Hiring Incentives to Restore Employment Act, schrijft voor dat niet-Amerikaanse financiële instellingen rapporteren over bepaalde Amerikaanse inkomsten (waaronder verschillende vormen van inkomen, dividenden en rente) alsmede bruto-opbrengsten uit de verkoop of andere wijze van overdracht van vastgoed. Op basis van deze richtlijnen zijn bepaalde US persons (Amerikaanse individuen of rechtspersonen) verplicht om direct of indirect eigendom van bepaalde niet-Amerikaanse rekeningen en niet-Amerikaanse entiteiten te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, dan kan een bronheffing van 30% worden opgelegd. Deze richtlijnen hebben betrekking op betalingen die na 30 juni 2014 hebben plaatsgevonden.

FATCA update and GIINs