In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Voir les prix par date

Aberdeen Global

Het fondsenassortiment van Aberdeen Global streeft ernaar de beleggers een breed internationaal assortiment te bieden van gediversifieerde, actief beheerde fondsen.

Deze fondsen bieden blootstelling aan gediversifieerde wereldwijde aandelenfondsen, multi-asset-of obligatieportefeuilles, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van elk fonds..

Belgische TIS tarieven

Wij willen u informeren dat omwille van problemen met de berekening van de Belgische TIS, van de Aberdeen Global en Aberdeen Global II sub-fondsen, voor de periode van 05/08/2013 tot 14/02/2014, wij genoodzaakt zijn geweest deze TIS cijfers opnieuw te berekenen. Voor vragen kunt u uw gebruikelijke aanspreekpunt contacteren. Onze excuses voor het ongemak.

22-feb-2018 Prices as at 12:00pm GMT

Subfonds Klasse Valuta NIW
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD USD 85,9007
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD USD 11,7853
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP GBP £61,9905
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR EUR 13,2674
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,4547
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc USD USD 7,0245
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A QInc USD USD 3,9609
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 9,7243
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc EUR EUR 12,1650
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A Acc USD USD 20,7111
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD USD 48,0513
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP GBP £34,5660
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR EUR 11,8841
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A Acc AUD AUD 40,3028
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc USD USD 30,1100
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc GBP GBP £21,6704
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A Acc EUR EUR 104,4102
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc EUR EUR 11,4725
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD USD 10,4963
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD USD 13,9558
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,5693
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD USD 76,0899
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP GBP £55,0550
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR EUR 16,0489
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Acc USD USD 9,1800
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,5966
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 10,8924
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD USD 10,2170
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD USD 20,1710
Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) Fund A Acc EUR EUR 13,4378
Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) Fund A Acc GBP GBP £11,8894
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A Acc EUR EUR 196,9208
Aberdeen Global - European Equity Fund A Acc EUR EUR 50,2418
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD USD 10,3832
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A Acc USD USD 11,6180
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc USD USD 160,1192
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc GBP GBP £115,5256
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 13,7154
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 14,2477
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY JPY 1.646,8691
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR EUR 25,9273
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc USD USD 4.241,0271
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,3963
Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc USD USD 29,3310
Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc GBP GBP £21,0496
Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,3383
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc USD USD 12,5673
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc EUR EUR 15,5525
Aberdeen Global - Russian Equity Fund A Acc EUR EUR 9,5820
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD USD 18,1020
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD USD 45,5910
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 142,8032
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR EUR 12,3298
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR EUR 22,7803
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR EUR 6,1842
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP GBP £5,5919
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD USD 17,3946
Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A Acc GBP GBP £2,2278
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD USD 6,1842
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc GBP GBP £4,4578
Aberdeen Global - UK Equity Fund A Acc GBP GBP £23,8014
Aberdeen Global - UK Equity Fund A SInc GBP GBP £19,5215
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc USD USD 20,2799
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP GBP £14,6101
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc EUR EUR 16,8987
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A Acc USD USD 10,3969
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A Acc EUR EUR 11,4348
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A SInc EUR EUR 10,6678
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc USD USD 13,3839
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc EUR EUR 10,8978
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 12,8237
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc EUR EUR 17,2957
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc USD USD 17,0822

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.