In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Voir les prix par date

Aberdeen Standard SICAV I

Het fondsenassortiment van Aberdeen Standard SICAV I streeft ernaar de beleggers een breed internationaal assortiment te bieden van gediversifieerde, actief beheerde fondsen.

Deze fondsen bieden blootstelling aan gediversifieerde wereldwijde aandelenfondsen, multi-asset-of obligatieportefeuilles, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van elk fonds..

Belgische TIS tarieven

Wij willen u informeren dat omwille van problemen met de berekening van de Belgische TIS, van de Aberdeen Standard SICAV I sub-fondsen, voor de periode van 05/08/2013 tot 14/02/2014, wij genoodzaakt zijn geweest deze TIS cijfers opnieuw te berekenen. Voor vragen kunt u uw gebruikelijke aanspreekpunt contacteren. Onze excuses voor het ongemak.

18-apr-2019 Prices as at 12:00pm GMT

Subfonds Klasse Valuta NIW
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD USD 84,4058
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD USD 11,5801
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP GBP £64,9859
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR EUR 14,2361
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 10,8478
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc USD USD 6,7965
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A QInc USD USD 3,6702
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 9,0840
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc EUR EUR 12,8533
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD USD 45,9115
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP GBP £35,2357
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR EUR 12,3469
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A Acc AUD AUD 43,9348
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 10,4083
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A AInc Hedged EUR EUR 10,4003
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A AInc USD USD 10,6544
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc EUR EUR 14,6967
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc USD USD 15,7119
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund Z Acc USD USD 16,3622
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD USD 15,2130
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund X Acc USD USD 10,0726
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc USD USD 30,9772
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc GBP GBP £23,7857
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc EUR EUR 10,4555
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR EUR 11,1391
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR EUR 11,3427
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund X Acc EUR EUR 11,3272
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A AInc USD USD 10,0772
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR EUR 9,4457
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I AInc Hedged EUR EUR 9,5793
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD USD 9,6702
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A Acc USD USD 10,6289
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR EUR 9,3898
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc USD USD 9,9078
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund X MInc USD USD 9,8977
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund X MInc EUR EUR 9,6059
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR EUR 9,4289
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc Hedged EUR EUR 9,6384
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A Acc EUR EUR 100,7580
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc EUR EUR 12,3308
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD USD 10,3309
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD USD 14,4082
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,5411
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD USD 71,2063
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP GBP £54,9692
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR EUR 16,4007
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD USD 9,3997
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD USD 18,3106
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A Acc EUR EUR 15,3506
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A Acc GBP GBP £13,2690
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc EUR EUR 207,6425
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR EUR 56,3890
Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD USD 9,6525
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A Acc USD USD 10,3417
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A Acc EUR EUR 12,4210
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A SInc EUR EUR 11,4098
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A Acc USD USD 11,7244
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD USD 158,8616
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP GBP £122,3071
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 12,0664
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 12,6437
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY JPY 1.570,0252
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR EUR 24,5602
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD USD 3.788,0019
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 7,1996
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc USD USD 31,5825
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc GBP GBP £24,1801
Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD USD 17,3666
Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A Acc EUR EUR 9,4222
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD USD 17,0499
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD USD 45,4345
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 137,4614
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR EUR 12,0803
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR EUR 22,8362
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR EUR 5,9319
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP GBP £5,2402
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD USD 18,0421
Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A Acc GBP GBP £2,2765
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc USD USD 6,8053
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc GBP GBP £5,2336
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP GBP £26,5198
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A SInc GBP GBP £21,5432
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD USD 20,3684
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc GBP GBP £15,6556
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc EUR EUR 18,5344
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc USD USD 13,3602
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc EUR EUR 11,8798
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 12,3099
Aberdeen Standard SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc EUR EUR 19,4108
Aberdeen Standard SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc USD USD 17,5560

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.