In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Voir les prix par date

Aberdeen Standard SICAV I

Het fondsenassortiment van Aberdeen Standard SICAV I streeft ernaar de beleggers een breed internationaal assortiment te bieden van gediversifieerde, actief beheerde fondsen.

Deze fondsen bieden blootstelling aan gediversifieerde wereldwijde aandelenfondsen, multi-asset-of obligatieportefeuilles, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van elk fonds..

Belgische TIS tarieven

Wij willen u informeren dat omwille van problemen met de berekening van de Belgische TIS, van de Aberdeen Standard SICAV I sub-fondsen, voor de periode van 05/08/2013 tot 14/02/2014, wij genoodzaakt zijn geweest deze TIS cijfers opnieuw te berekenen. Voor vragen kunt u uw gebruikelijke aanspreekpunt contacteren. Onze excuses voor het ongemak.

23-aug-2019 Prices as at 12:00pm GMT

Subfonds Klasse Valuta NIW
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD USD 79,4779
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD USD 10,9040
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP GBP £65,1559
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR EUR 13,6468
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 10,1043
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc USD USD 6,7903
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A QInc USD USD 3,6359
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,9759
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc EUR EUR 13,0730
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD USD 44,0125
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP GBP £35,9665
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR EUR 12,0497
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A Acc AUD AUD 47,1042
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 10,2461
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A AInc Hedged EUR EUR 10,2369
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A AInc USD USD 10,5978
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc EUR EUR 14,9223
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc USD USD 15,6712
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund Z Acc USD USD 16,3767
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD USD 15,1318
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund X Acc USD USD 10,0451
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc USD USD 29,1813
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc GBP GBP £23,8582
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc EUR EUR 10,3761
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR EUR 11,0546
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR EUR 11,2816
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund X Acc EUR EUR 11,2647
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A AInc USD USD 10,0944
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR EUR 9,3636
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I AInc Hedged EUR EUR 9,5166
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD USD 9,5420
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A Acc USD USD 10,6469
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR EUR 9,4326
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc USD USD 9,7982
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund X MInc USD USD 9,7870
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund X MInc EUR EUR 9,6704
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR EUR 9,2069
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc Hedged EUR EUR 9,4319
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A Acc EUR EUR 103,1286
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc EUR EUR 12,8972
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD USD 10,6143
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD USD 15,0088
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,8952
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD USD 66,5333
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP GBP £54,6896
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR EUR 15,5992
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD USD 9,6710
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,9328
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A Acc EUR EUR 15,9656
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A Acc GBP GBP £14,4333
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc EUR EUR 203,1901
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR EUR 58,0386
Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD USD 9,8596
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A Acc USD USD 10,7886
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A Acc EUR EUR 13,1920
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A SInc EUR EUR 12,1178
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A Acc USD USD 12,0636
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD USD 150,0571
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP GBP £123,0143
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,4122
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 11,9911
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY JPY 1.516,0178
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR EUR 23,6809
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc USD USD 32,4515
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc GBP GBP £26,4547
Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,9340
Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A Acc EUR EUR 9,7689
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD USD 17,3823
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD USD 47,1109
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 141,0051
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR EUR 12,4583
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR EUR 23,0327
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR EUR 5,9207
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP GBP £5,4706
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD USD 18,3871
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc USD USD 6,8202
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc GBP GBP £5,5848
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP GBP £26,6694
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A SInc GBP GBP £21,6649
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD USD 19,7028
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc GBP GBP £16,1251
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc EUR EUR 18,2521
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc USD USD 12,1039
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc EUR EUR 10,9569
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,0276
Aberdeen Standard SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc EUR EUR 20,1541
Aberdeen Standard SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc USD USD 17,9052

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.