In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Voir les prix par date

Aberdeen Standard SICAV I

Het fondsenassortiment van Aberdeen Standard SICAV I streeft ernaar de beleggers een breed internationaal assortiment te bieden van gediversifieerde, actief beheerde fondsen.

Deze fondsen bieden blootstelling aan gediversifieerde wereldwijde aandelenfondsen, multi-asset-of obligatieportefeuilles, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van elk fonds..

Belgische TIS tarieven

Wij willen u informeren dat omwille van problemen met de berekening van de Belgische TIS, van de Aberdeen Standard SICAV I sub-fondsen, voor de periode van 05/08/2013 tot 14/02/2014, wij genoodzaakt zijn geweest deze TIS cijfers opnieuw te berekenen. Voor vragen kunt u uw gebruikelijke aanspreekpunt contacteren. Onze excuses voor het ongemak.

17-jun-2019 Prices as at 12:00pm GMT

Subfonds Klasse Valuta NIW
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD USD 80,4019
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD USD 11,0308
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP GBP £63,9430
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR EUR 13,6030
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 10,2783
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc USD USD 6,7672
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A QInc USD USD 3,6544
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,9967
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc EUR EUR 12,8375
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD USD 44,2141
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP GBP £35,0512
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR EUR 11,9274
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A Acc AUD AUD 47,0638
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 9,6959
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A AInc Hedged EUR EUR 9,6874
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A AInc USD USD 9,9775
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc EUR EUR 13,8231
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc USD USD 14,7331
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund Z Acc USD USD 15,3682
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD USD 14,2468
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund X Acc USD USD 9,4445
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc USD USD 28,1024
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc GBP GBP £22,2894
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc EUR EUR 10,3827
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR EUR 11,0616
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund I Acc EUR EUR 11,2757
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund X Acc EUR EUR 11,2595
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A AInc USD USD 10,0573
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR EUR 9,3799
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I AInc Hedged EUR EUR 9,5221
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD USD 9,5787
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A Acc USD USD 10,6080
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR EUR 9,3299
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc USD USD 9,8243
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund X MInc USD USD 9,8137
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund X MInc EUR EUR 9,5539
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR EUR 9,2929
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund I MInc Hedged EUR EUR 9,5091
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A Acc EUR EUR 102,6529
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc EUR EUR 12,4701
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD USD 10,4152
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD USD 14,6285
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,6584
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD USD 67,4213
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP GBP £53,7623
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR EUR 15,5755
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Acc USD USD 7,9149
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 7,1009
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 9,0806
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD USD 9,5349
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD USD 17,0499
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A Acc EUR EUR 15,4865
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A Acc GBP GBP £13,7840
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc EUR EUR 204,5005
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR EUR 57,4602
Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD USD 9,7130
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A Acc USD USD 10,5660
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A Acc EUR EUR 12,7297
Aberdeen Standard SICAV I - World Government Bond Fund A SInc EUR EUR 11,6934
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A Acc USD USD 12,0115
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD USD 157,6046
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP GBP £125,3392
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,5586
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 12,1268
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY JPY 1.531,5093
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR EUR 23,9363
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD USD 3.933,2453
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 7,4396
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc USD USD 31,8142
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc GBP GBP £25,1603
Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,3836
Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A Acc EUR EUR 9,9575
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD USD 17,1294
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD USD 46,0321
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 138,5516
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR EUR 12,2069
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR EUR 22,7129
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR EUR 5,8646
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP GBP £5,3350
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD USD 18,0335
Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A Acc GBP GBP £2,3071
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc USD USD 6,5025
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc GBP GBP £5,1655
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP GBP £26,6941
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A SInc GBP GBP £21,6849
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD USD 19,8043
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc GBP GBP £15,7236
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc EUR EUR 18,0771
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc USD USD 12,6788
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc EUR EUR 11,3090
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,6184
Aberdeen Standard SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc EUR EUR 19,6724
Aberdeen Standard SICAV I - World Smaller Companies Fund A Acc USD USD 17,7375

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.