In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Voir les prix par date

Aberdeen Global

Het fondsenassortiment van Aberdeen Global streeft ernaar de beleggers een breed internationaal assortiment te bieden van gediversifieerde, actief beheerde fondsen.

Deze fondsen bieden blootstelling aan gediversifieerde wereldwijde aandelenfondsen, multi-asset-of obligatieportefeuilles, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van elk fonds..

Belgische TIS tarieven

Wij willen u informeren dat omwille van problemen met de berekening van de Belgische TIS, van de Aberdeen Global en Aberdeen Global II sub-fondsen, voor de periode van 05/08/2013 tot 14/02/2014, wij genoodzaakt zijn geweest deze TIS cijfers opnieuw te berekenen. Voor vragen kunt u uw gebruikelijke aanspreekpunt contacteren. Onze excuses voor het ongemak.

12-okt-2018 Prices as at 12:00pm GMT

Subfonds Klasse Valuta NIW
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD USD 73,1923
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD USD 10,0416
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP GBP £55,4564
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR EUR 11,9946
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 9,5739
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc USD USD 6,5796
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A QInc USD USD 3,6099
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,9425
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc EUR EUR 12,0900
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A Acc USD USD 17,8255
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD USD 40,9960
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP GBP £30,9634
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR EUR 10,7125
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A Acc AUD AUD 41,0852
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc USD USD 25,5693
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc GBP GBP £19,3213
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A Acc EUR EUR 87,6582
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc EUR EUR 11,5699
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD USD 9,9766
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD USD 13,6178
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,0864
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD USD 61,5072
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP GBP £46,7272
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR EUR 13,7652
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD USD 8,7552
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD USD 15,8715
Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) Fund A Acc EUR EUR 13,6490
Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) Fund A Acc GBP GBP £11,9488
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A Acc EUR EUR 190,4030
Aberdeen Global - European Equity Fund A Acc EUR EUR 50,3598
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD USD 9,4153
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A Acc USD USD 9,9265
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A Acc EUR EUR 11,5837
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A SInc EUR EUR 10,7072
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A Acc USD USD 10,4318
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc USD USD 139,8328
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc GBP GBP £105,9450
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 12,8019
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 13,3516
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY JPY 1.592,5727
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR EUR 24,9898
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc USD USD 3.533,8442
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 6,8516
Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc USD USD 29,4429
Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc GBP GBP £22,1851
Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,4153
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc USD USD 11,5604
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc EUR EUR 15,1794
Aberdeen Global - Russian Equity Fund A Acc EUR EUR 8,3312
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD USD 16,3820
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD USD 42,4867
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 130,6581
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR EUR 11,3954
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR EUR 22,7906
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR EUR 6,0371
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP GBP £5,4016
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD USD 17,7041
Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A Acc GBP GBP £2,2123
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD USD 5,9378
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc GBP GBP £4,4940
Aberdeen Global - UK Equity Fund A Acc GBP GBP £23,4325
Aberdeen Global - UK Equity Fund A SInc GBP GBP £19,1138
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc USD USD 18,8288
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP GBP £14,2422
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc EUR EUR 16,6474
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc USD USD 13,0505
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc EUR EUR 11,2749
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 12,2511
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc EUR EUR 17,3151
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,1178

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.