In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Voir les prix par date

Aberdeen Global

Het fondsenassortiment van Aberdeen Global streeft ernaar de beleggers een breed internationaal assortiment te bieden van gediversifieerde, actief beheerde fondsen.

Deze fondsen bieden blootstelling aan gediversifieerde wereldwijde aandelenfondsen, multi-asset-of obligatieportefeuilles, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van elk fonds..

Belgische TIS tarieven

Wij willen u informeren dat omwille van problemen met de berekening van de Belgische TIS, van de Aberdeen Global en Aberdeen Global II sub-fondsen, voor de periode van 05/08/2013 tot 14/02/2014, wij genoodzaakt zijn geweest deze TIS cijfers opnieuw te berekenen. Voor vragen kunt u uw gebruikelijke aanspreekpunt contacteren. Onze excuses voor het ongemak.

17-dec-2018 Prices as at 12:00pm GMT

Subfonds Klasse Valuta NIW
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD USD 74,7637
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A AInc USD USD 10,2572
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc GBP GBP £59,2372
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc EUR EUR 12,5025
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 9,7142
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc USD USD 6,6548
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A QInc USD USD 3,6555
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,9917
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A Acc EUR EUR 12,4779
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD USD 41,2396
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP GBP £32,5716
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR EUR 10,9963
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A Acc AUD AUD 39,2535
China A Share Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 8,3494
China A Share Equity Fund A AInc Hedged EUR EUR 8,3464
China A Share Equity Fund A AInc USD USD 8,4561
China A Share Equity Fund I Acc EUR EUR 11,5342
China A Share Equity Fund I Acc USD USD 12,4374
China A Share Equity Fund Z Acc USD USD 12,9096
China A Share Equity Fund A Acc USD USD 12,0747
China A Share Equity Fund X Acc USD USD 7,9748
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc USD USD 25,9665
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc GBP GBP £20,5186
Aberdeen Global - Diversified Growth Fund A AInc EUR EUR 10,0590
Aberdeen Global - Diversified Growth Fund A Acc EUR EUR 10,7165
Aberdeen Global - Diversified Growth Fund I Acc EUR EUR 10,8892
Aberdeen Global - Diversified Growth Fund X Acc EUR EUR 10,8757
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund A AInc USD USD 9,5705
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR EUR 9,0679
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund I AInc Hedged EUR EUR 9,1761
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund A MInc USD USD 9,3236
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund A Acc USD USD 10,0951
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund A MInc EUR EUR 8,9762
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund I MInc USD USD 9,5321
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund X MInc USD USD 9,5237
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund X MInc EUR EUR 9,1641
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR EUR 9,1895
Aberdeen-Global - Diversified Income Fund I MInc Hedged EUR EUR 9,3730
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A Acc EUR EUR 86,9242
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc EUR EUR 11,7122
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD USD 9,8970
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD USD 13,6061
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,0163
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD USD 62,8811
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP GBP £49,9553
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR EUR 14,3601
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD USD 8,8519
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD USD 16,2441
Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) Fund A Acc EUR EUR 13,0896
Aberdeen Global - European Equity (ex-UK) Fund A Acc GBP GBP £11,7439
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A Acc EUR EUR 182,1358
Aberdeen Global - European Equity Fund A Acc EUR EUR 47,5821
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD USD 9,2648
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A Acc USD USD 10,0501
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A Acc EUR EUR 11,9679
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A SInc EUR EUR 11,0634
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A Acc USD USD 11,2489
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc USD USD 151,2297
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc GBP GBP £119,8191
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,7374
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund X Acc Hedged EUR EUR 12,2631
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY JPY 1.489,7379
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged EUR EUR 23,3460
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc USD USD 3.428,0172
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 6,5941
Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc USD USD 28,4672
Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc GBP GBP £22,4300
Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A Acc USD USD 15,1392
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc USD USD 11,1921
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc EUR EUR 14,9962
Aberdeen Global - Russian Equity Fund A Acc EUR EUR 7,9876
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD USD 16,1815
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD USD 42,3715
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR EUR 129,5934
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR EUR 11,3332
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR EUR 21,7692
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR EUR 5,7299
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc GBP GBP £5,2538
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged USD USD 17,0249
Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A Acc GBP GBP £2,2051
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD USD 5,6352
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc GBP GBP £4,4599
Aberdeen Global - UK Equity Fund A Acc GBP GBP £22,5848
Aberdeen Global - UK Equity Fund A SInc GBP GBP £18,4224
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc USD USD 18,1194
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP GBP £14,3323
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc EUR EUR 16,3477
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc USD USD 11,9622
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc EUR EUR 10,5462
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A Acc Hedged EUR EUR 11,1500
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc EUR EUR 16,8583
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc USD USD 15,3784

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.