Vastgoed

We bieden een brede waaier aan gestructureerde vastgoedbeleggingsproducten die degelijke winsten genereren. Deze zijn gecorrigeerd voor de risico’s en de keuzes betreffende de geografische en sectorale spreiding. Behalve de fondsen die rechtstreekse vastgoedbeleggingen bevatten, was Aberdeen de eerste die het vastgoed-‘fund of funds’ ontwierp met blootstelling aan continentaal Europa en Azië. Actief beheer, diepgaand onderzoek, aanwezigheid ter plaatse en een strikte beleggingsmethode zijn onze middelen om waarde voor vastgoedbeleggingen te genereren.

Actief beheer: Ons begrip van de factoren die de winst bepalen, is te danken aan onze aanwezigheid ter plaatse en ons vermogen om gespecialiseerde onderzoeken uit te voeren. Eén van de unieke kenmerken van vastgoed is dat waarde kan worden gegenereerd door een actief beheer van de activa. Een goede beleggingsbeheerder kan, door het selecteren van activa die dit potentieel in zich hebben, een hogere alpha dan die van de markt creëren.

Beleggingsmethode voor gestructureerde producten:Beleggingsmethode voor gestructureerde producten: Onze beproefde methode is een combinatie van drie essentiële specialisaties, namelijk spreiding, selectie en activabeheer. We passen deze methode strikt toe op alle vastgoedsectoren en alle landen. Ons basisprincipe houdt in dat we een geavanceerde ‘top-down’ onderzoeksmethode combineren met een pragmatische en gestructureerde ‘bottom-up’ aanpak van onze plaatselijke medewerkers. De eerste concentreert zich op het beheer van de bèta’s of het risico van de portefeuille, terwijl de tweede zich toelegt op het genereren van alpha.

Plaatselijke aanwezigheid: Voor actieve vastgoedbeleggingen is onze plaatselijke aanwezigheid nodig. We hebben ons ontwikkeld in het centrum van Europa en in Azië dankzij ons kantoor in Singapore. Na de toevoeging van Sint-Petersburg vorig jaar en het uit 120 medewerkers bestaande team Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds (DEGI) in januari 2008, beschikken we tegenwoordig over meer dan 650 medewerkers verspreid over 12 landen. Deze ongekende plaatselijke aanwezigheid is essentieel voor ons begrip van de lokale markten. Ook stelt dit ons in staat om lokale beslissingen te nemen.

Winsten die gecorrigeerd zijn voor de risico’s: We slagen erin om hogere voor de risico’s gecorrigeerde winsten te genereren. Dit is te danken aan fondsen die duidelijke keuzes op het gebied van geografische en sectorale blootstelling bieden. Dit is essentieel om onze institutionele klanten te helpen bij een keuze voor vastgoedinstrumenten die voldoende gediversifieerd zijn. Dankzij onze geavanceerde technieken voor opbouw van de portefeuille helpen we hen om de risico’s van de verschillende vastgoedbeleggingen te begrijpen, net als de plaats die deze in gemengde portefeuilles hebben.